Magyar Ipari Karbantartók Szervezete bemutatása

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetét olyan iparvállalati, szolgáltatói és eszközforgalmazói, valamint egyetemi személyek hozták létre, akik maguk mindannyian elkötelezettek a hazai karbantartási szakma fejlesztésében.

Célunk:

Tagjainknál az eszközök karbantartásának és menedzsmentjének folyamatos fejlesztése, tekintettel arra, hogy az

 • a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából stratégiai fontosságú a vállalatok és szélesebb értelemben a nemzetgazdaság számára,
 • valamint növeli a környezeti és a humán biztonságot.
 • Mindezzel jelentősen növeli
  • Magyarország versenyképességét,

  • a technológia- és tudásintenzív ipari tevékenységek hazai elterjedését és megerősödését,
  • a fenntartható fejlődést,
  • az emberek és a környezet védelmét,

  • és végső soron jobb életminőséget eredményez.

Működés:

A Tagozatok és Bizottságok vezetői a saját szakterületükön végzik a tevékenységüket, de a tagság bármelyik szakmai tagozatban, rendezvényen részt vehet, azaz a szervezet működése a tagság irányából tekintve egységes és tetszés szerint átjárható, a tagozatok és bizottságok vezetői azonban egy-egy jól meghatározott területet céloznak meg munkájukkal.

A formális megalakítás évében (2012) a tevékenység elsősorban a karbantartás-szakmai ismeretek, tapasztalatok megosztására összpontosít, amit a MIKSz weblapján közzétett tartalom (www.miksz.org), szakmai rendezvényeken történő előadások és hírlevelek formájában tesz meg. Éves szinten

 • 12 – 18 szakmai nap megszervezését,
 • 6 – 8 tudományos munka (diploma-, TDK, Phd) támogatását,
 • 4 külföldi szakkonferenciáról szóló referálást,
 • 1 000 oldal szakmai tartalom feltöltését a weblapra,
 • 400 fős tagság toborzását,
 • Két hazai szakkiállításon történő részvételt tervezünk.

Noha a 2013-as esztendőre sokat fejlődtünk, és már közel a kitűzött cél (200 tag, és 1000 oldal szakmai anyag), de még nem dőlhetünk hátra. Hiszen még folyik a tagok toborzása és a nívós szakmai anyagok feltöltése oldalunkra. Ugyanakkor az idei évben már új célokat is ki kell jelölnünk szervezetünk számára:

 • Hiányoljuk a szakmai közéletből a fontos kérdéseket felvető és fejlődést hozó vitákat, a nézetek megvitatásának reklámmentes lehetőségeit. Ezért indítjuk útjára idén fórumunkat, ahol tematikus formában találják meg a tapasztalatot cserélők azt, ami számukra érdekes.
 • Célunk tovább, hogy tisztább képet kapjunk – és adjunk – a korszerű karbantartási (irányítási/fejlesztési) eszközök alkalmazásáról, azok tapasztalatairól, a sikerek – netán kudarcok – okairól. Ezért idén felméréseket készítünk e témákban több cég bevonásával, majd a következtetések levonása után megosztjuk azokat tagjainkkal.
 • Több konferenciát is meglátogatunk az idén, hogy képet alkossunk a szakma tudományos eredményeiről, s ezekről rendszeresen hírt is adunk majd.

Még erősebben kívánjuk támogatni a hazai karbantartási szakma képviselőinek egymásra találását, ennek jegyében oldalunkon hirdetési felületet biztosítunk az érdeklődők számára.