Dr. Péczely György díj – díjazottak

2017

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete az alapítójának, néhai Dr. Péczely György emlékének méltó megőrzésére díjat alapított. A Dr. Péczely Gyögy – Díj Kuratóriuma a beérkezett jelöléseket megvizsgálta és megfelelő mérlegelés alapján a díjat 2017-ben

Németh Imre úrnak,

a Magyar Villamos Művek Gázturbinás Erőmű Zrt. (MVM GTER Zrt.) vezérigazgatójának adományozza a következők alapján:

Németh Imre (Devecser 1967. augusztus 12.) okleveles gépészmérnök és mérnök közgazdász. Németh Imre üzemmérnöki diplomájával kapcsolatos tanulmányait a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán folytatta, ahol 1988-ban végzett, ezt követően okleveles gépészmérnök lett a Budapesti Műszaki Egyetemen (1995), mérnök – közgazdász diplomáját pedig a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte 1997-ben. Főiskolai tanulmányainak befejezése után a Honvédség 47. Harcászati Repülő Ezredénél berepültető és ellenőrző csoportparancsnok. Ezen beosztásához hozzátartozott a megfelelő minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával a repülőgépek hibafeltárása, majd a feltárt hibák kijavítása után a végellenőrzésében való részvétel, valamint különböző hajtómű próbák elvégzése (1990-1992). A GE Hungary Rt. Power Systems-nél feladatát képezte az LM-6000 típusú gázturbinás erőművek gyári végellenőrzése, adott esetben hibafeltárás és tesztelés. 2003-tól az MVM Csoport tagjaként működő VILLKESZ Kft.-nél különféle magyarországi erőművek és fűtőerőművek meghatározó berendezéseinek karbantartás tervezése, illetve kapcsolódó jelentések készítése, valamint a karbantartás elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. 2006-tól az EMERSON Process Management Kft.-nél vezető applikációs mérnök. E beosztásából adódóan feladata volt magyarországi, valamint Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiban különféle erőműves projektek szervezése, irányítása.

Németh Imre úr 2007 szeptemberétől korábbi karbantartási, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési és irányítási, vezetői gazdag tapasztalatát az MVM GTER Zrt.-nél kamatoztatja. Vezető munkakörei között megtalálhatók olyanok, mint: karbantartási és fejlesztési osztályvezető, létesítmény-fenntartási osztályvezető, karbantartási osztályvezető, karbantartási és fejlesztési főmérnök, karbantartási és fejlesztési igazgató majd 2016. augusztus 1.-től a Zrt. vezérigazgatója. A felsorolt munkakörökben folyamatosan fejlesztette a tercier szabályozásokban résztvevő erőműpark magas mérőszámmal bíró rendelkezésre állást biztosító karbantartási rendszer megalkotását és működtetését. E munkával összefüggésben kialakított egy olyan karbantartói referensi rendszert, amely garanciát nyújt abban tekintetben, hogy az erőművi fenntartási költségek mindenkor egy optimális sávban maradjanak. A referencia rendszerrel függ össze azon két jelentős műszaki megoldás kialakítása és alkalmazása (gázturbina légbeömlő csatlakozás zárhatóvá tétele, valamint a turbina meleg állapotban tartására szolgáló berendezések fejlesztése, megvalósítása), melyek révén az üzemkészség jelentősen emelkedett.

Szakmai életében és addigi karbantartási tevékenységének nemzetközi elismertségében kiemelkedik a Cipruson 2011.-ben történt, az ottani erőművet megsemmisítő tűzeset következményeinek felszámolásánál EU-s felkérésre végzett szakértői tevékenység.

Németh Imre úr szakmai elismertségét tovább erősítette az MVM-hez nem tartozó Kelenföldi Gázturbinás Erőműben 2015-ben bekövetkezett gázturbina meghibásodás okának behatárolása, megállapítása, majd a javítási munkák irányítása és az erőmű karbantartási rendszerének felülvizsgálata, annak alapján történő módosítása, hogy hasonló esetek előfordulási valószínűsége a lehető legkisebb legyen.

Munkájával kapcsolatban szakmai előadásokat tart.

A felsoroltak a legmesszebbmenőkig igazolják Németh Imre gépészmérnök, mérnök – közgazdász úr szakmai felkészültségét, a karbantartási tevékenység, különösen az erőművi berendezések, gázturbinák irányában való elkötelezettségét. Hazai és nemzetközi szaktekintélye megkérdőjelezhetetlenné teszi a Dr. Péczely Gyögy –díj Kuratóriumának megalapozott döntését miszerint a Díjat 2017.-ben Németh Imre úrnak, a Magyar Villamos Művek Gázturbinás Erőmű Zrt. Vezérigazgatójának ítélte.